top of page

Disclaimer

 

​Graag verzoeken wij U notie te nemen van het volgende:

Tekst:
- Alle tekst is zoveel mogelijk geplaatst met toestemming of medeweten van de betrokkenen.
- Daar waar wij geen toestemming hebben kunnen vragen hebben wij gemeend teksten relevant voor deze website toch te plaatsen.
- Mocht U menen aanspraak te kunnen maken op de rechten van een door ons geplaatst verhaal verzoeken wij U contact met ons op te nemen.

Foto's
- Alle foto's op de website zijn voor zover mogelijk gecontroleerd op copyright en geplaatst met toestemming van de eigenaar van de foto's.
- De foto's waarvan wij niet hebben kunnen achterhalen wie het copyright bezit zijn toch geplaatst, daar waar zij relevant zijn voor de website.
- Mocht U menen aanspraak te kunnen maken op de rechten van een door ons geplaatste foto verzoeken wij U contact met ons op te nemen.

 

 Links:
- Externe links op deze website zijn zorgvuldig bekeken, echter aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijk voor de inhoud van de door ons gelinkte websites.
- Gebruik van de verhalen en de foto's voor commerciële doeleinden is toegestaan mits vermelding van de bron : www.renkum-debno.com
- Gebruik van de verhalen en foto's op de website voor andere dan commerciële doeleinden is toegestaan met vermelding van de bron : www.renkum-debno.com

Website gebruik:
De website en de informatie op de website is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. Onze informatie komt veelal uit de actualiteit. Wij kunnen niet instaan voor de exactheid van de informatie. Gebruik van deze website geschiedt op eigen risico en schade in welke vorm dan ook die ontstaat door het gebruik van deze website valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Renkum-Debno of Stichting Kindervakantie Debno. Foto's zijn bewust 'klein' gemaakt om de snelheid van de site te bevorderen. Het kleiner maken van foto's zorgt er voor dat de kwaliteit van de foto's, zoals deze op de website zichtbaar zijn, niet optimaal is.  Mocht U om welke reden dan ook contact op willen nemen met de Stichting Renkum-Debno, mailt u dan naar : erik@renkum-debno.com

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de webmaster niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Renkum-Debno of Stichting Kindervakantie Debno aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

bottom of page